37 items found

The Butterwalk, Dartmouth. 23.7.84 (1984)

[Butterwalk, Totnes] ([1900?])

John Stabb

[Butterwalk, Dartmouth] ([1900?])

[Butterwalk, Dartmouth] ([1900?])

John Stabb

[Butterwalk, Dartmouth] (c.1900)

[Butterwalk, Totnes] ([1910?])

[Butterwalk, Totnes] ([1912])

[Butterwalk, Totnes] (c.1900)

At Dartmouth (c.1930)

Butterwalk, Dartmouth (1877)

Totnes, Butterwalk (c.1900)

Totnes. Sept '71 (1971)

The Butterwalk, Dartmouth Oct. 4 [1962] ([1962])

K. M. Treloar

The Butterwalk, Dartmouth Oct. 4 [1962] ([1962])

K. M. Treloar

[Butterwalk, Dartmouth Streets ]

The Butterwalk, Dartmouth (c.1930)

Dartmouth Butterwalk carving Mon 25 Jun 73 (1973)

Henry Burnard Garland

Dartmouth Butterwalk Mon 25 Jun 73 (1973)

Henry Burnard Garland

Dartmouth Butterwalk Mon 25 June 73 (1973)

Henry Burnard Garland

[Butterwalk, Dartmouth] (1935)

B. T. Batsford

[Butterwalk, Dartmouth] ([1910])

John Stabb

[Butterwalk, Dartmouth] (1900)

Anonymous (Pseudonym)

[Butterwalk, Dartmouth] (c.1890)

Anonymous (Pseudonym)

Dartmouth [View of the Butterwalk] (1830)

F. J. Havill

Dartmouth (1863)

Edwards, Edwin

[ Butterwalk, Dartmouth] (1922)

N. Delves

The Butter Walk, Dartmouth (c.1850)

Anonymous (Pseudonym)

[Butterwalk, Totnes] (c.1930)

[Butterwalk, Totnes] ([1900?])

John Stabb

Dartmouth (1830)

F. J. Havell

The Butter Walk (1845)

M. H. (Pseudonym)

Dartmouth. The old Butter Walk ([1850?])

William Spreat

The Butterwalk, Dartmouth ([1850?])

The Butter Walk, Dartmouth, A.D. 1630 ([1850?])

Butter Walk, Dartmouth (1853)

Dartmouth (1837)

F. J. Havell

Dartmouth (1844, 1844, 1844)

F. J. Havell