2 items found

An aerial view of Starcross Hospital. 18.2.86 (1986)

Obledne Ogrody: Terapeutyczne wlasciwosci krajobrazu jako podstawa kompozycji zespolow szpitali psychiatrycznych xix i na poczatku xx wieku (2020)

Anna Staniewska