8 items found

Coryton ([1850?])

Fuller, J.G. [attrib]

Coryton's Cove, Dawlish. W.3903 (c.1900)

[Coryton Cove] (1900)

Anonymous (Pseudonym)

Notes on the parish of Coryton, Devon ([1963?)

H. Fulford Williams

The history of Coryton (1940)

Thomas Newman

The Tucker family of Coryton Park, Devon (1983)

Gordon Andrew Reed

Coryton, Devonshire (1823)

H. S. Storer

Coryton, Devonshire (1831)

S. Lacey