45 items found

Okehampton (1969)

[Okehampton Castle] (c.1897)

Okehampton Primary School ca 1994 ([1994?])

Okehampton Ch., Devon (c.1960)

Okehampton Castle plaque (1967)

Okehampton Castle Pause, stranger, here; and if enthusiast thou .. (1915)

Okehampton post and Launceston weekly news (1921-)

Okehampton chronicle

Okehampton clarion: midweek extra

Okehampton and district clarion (1976)

Okehampton post (1921-)

Okehampton gazette and advertiser (1910-)

Okehampton clarion

Okehampton (1970)

Okehampton Castle 1 June 1806 (1806)

Okehampton Bridge 1807 (1807)

Okehampton Bridge, July 1807 (1807)

Okehampton guide: featuring the heritage & history ... ([2001])

Okehampton, Devon at the heart of England's playground ([1952])

Okehampton: the touring centre of England's South West ([1958])

Official guide to the town and district

Okehampton guide: featuring the heritage & history ... ([1999])

Okehampton directory 1792: from the Universal British Directory (1792)

Okehampton: official guide to the town and district ([1976])

Okehampton: official guide to the town and district ([1972])

Okehampton Rural District, Devon: the official guide. ([1961])

Okehampton Rural District, Devon: the official guide ([1959])

Okehampton: the official guide. ([1928])

Okehampton ([1905])

Okehampton and district, Devon: official guide ([1979])

Okehampton Rural District, Devon: the official guide ([1966])

Okehampton Rural District, Devon: the official guide ([1963])

Okehampton: official guide to the town and district ([1962])

Okehampton: official guide to the town and district ([1960])

Okehampton town & district ([1996])

Okehampton Rural District, Devon: the official guide ([1968])

Okehampton: official guide to the town and district ([1966])

Okehampton: official guide to the town and district ([1970])

Okehampton, Devon: the hub of England's lovely South West ([1956])

Okehampton: the heart and touring centre of Devon ([1954])

Okehampton and district yearbook 92 ([1992?)

Okehampton & district yearbook 92 ([1992])

Okehampton Castle, Devonshire (1773)

Okehampton Castle (1806)

Okehampton Castle, Devon (1784)